2020-06-11 Regler för träningsverksamheten i Dynamite Cheerleading

 1. Frivillig träning. Träningen är helt frivillig – både för tränare och aktiva – Vi visar förståelse och respekt för dem som väljer att inte delta i träningen. För alla under 18 år är det målsman som bestämmer om närvaro eller inte.
 2. Färre i hallen. Vi kommer att ha färre personer i hallen åt gången. Bara tränare och aktiva tillåts vara i hallen, om inte särskilda skäl föreligger, för att minska antalet människor i hallen samtidigt. Aktiva som inte själva tar sig till hallen blir hämtade och lämnade utanför hallen. Respektera tiderna genom att inte uppehålla dig i hallen utanför träningstid.
 3. Närvaro & kallelse till träningarna. Tränarna skickar ut kallelse till varje träning. Alla i laget svarar på kallelsen om de kommer eller inte så att tränarna kan planera träningen efter dem som kommer. OBS! Träningarna kan ställas in med kort varsel.
 4. Alla är del i laget. Även de som inte kommer till träningen är en del av laget. Tränarna ser till att de har övningar de kan göra hemma, att de får all information de kan behöva och att de får känna att de tillhör laget genom t ex chattgrupper, sociala media, uppmuntran och utmaningar.
 5. Moment som innebär närkontakt!
  Efter att restriktionen emot närkontakt tas bort 14 juni, bör begränsat byggande /stuntande kunna genomföras, dock enligt följande även om icke-nödvändig närkontakt fortfarande gäller:
  • Använda fasta stuntgrupper på max 5 personer
  • Bygg säkra moment som inte kräver pass
  • Håll avstånd mellan de olika stuntgrupperna
  • Undvik att prova nya grupper och därmed rotera utövare så att fler får kontakt
  • Undvik pyramider där det krävs närkontakt mellan fler utövare
  • Minimera volter som kräver pass
  • Undvik lekar som medför att man måste ta i varandra

  Fortfarande uppmuntras övrig teambuilding och utmaningar som kan göra träningen extra lustfylld och meningsfull.
 1. Träna utomhus när förutsättningar ges
 2. Kortare träningstid. För att alla ska få möjlighet att träna utan att det blir för många i hallen samtidigt kommer träningarna bli kortare, och några lag kommer få andra träningstider. Vi anstränger oss för att ändå göra träningen meningsfull och lustfylld.
 3. Krassliga och sjuka stannar hemma. Alla som känner sig sjuka även med lindriga symtom stannar hemma till dess de är helt symtomfria och väntar ytterligare minst 2 dagar med att komma tillbaka till hallen.
 4. Särskild fokus på god hygien. Tvätta händerna ordentligt med tvål och vatten innan och efter träning. Det uppmuntras att även tvätta händerna emellanåt under träning.
 5. Ta ansvar för att inte sprida smitta. Dela inte handdukar, vattenflaskor, matsäck och annat som kan sprida smittan vidare. Byt gärna om hemma före och efter träning.

  Vi måste alla hjälpas åt och följa reglerna samt ta ansvar för att vi ska kunna fortsätta vår verksamhet.

Svenska Cheerleadingförbundets samlingssida gällande COVID-19.

2020-06-08 Dynamite Cheerleading söker ansvarig för tränings- och tävlingsförberedande sektionen!

Dynamite Cheerleading är en av Sveriges största och äldsta cheerleadingföreningar med 30 års erfarenhet inom sporten. Vår verksamhet bedrivs i västra Stockholm. Föreningen består av ca 540 aktiva från sex år och uppåt fördelade på 25 lag. Vi har åstadkommit många fina meriter och stora framgångar både nationellt och internationellt genom åren. Dynamite Cheerleading är en ideell förening, medlem i Svenska Cheerleadingförbundet och därmed ansluten till Riksidrottsförbundet.

Föreningen har en tävlingssektion som består av 19 lag samt en förberedande och träningssektion som består av 9 lag. Vår förberedande och träningssektion består av 6 stycken träningslag i åldrarna 6 -14 år och 3 stycken tävlingsförberedande lag i åldrarna 10 år och uppåt. Syftet med dessa lag är att träna idrotten cheerleading med fokus på grunden i cheerleading där teknik, laganda och glädje är det viktigaste.

Med anledning av att vår Head Coach nu avgår efter 30 år i föreningen, har vi valt att dela upp ansvaret på två områden; ansvarig för tränings- och tävlingsförberedande respektive ansvarig för tävlingssektionen. Vi söker nu dig  som vill vara ansvarig för vår förberedande och träningssektion. Som ansvarig kommer du att ansvara för ledarskapet, kvalitén, utvecklingen och ansvarsfördelningen för våra 9 tävlingsförberedande- och träningslag. Du kommer att ha en nära kommunikation med såväl styrelse som tränare och vara synlig för aktiva och föräldrar.

Som ansvarig för tävlingsförberedande- och träningslagen i Dynamite Cheerleading behöver du ha ett brinnande intresse för cheerleading samt ha ett fokus på att cheerleading ska utövas med glädje. Vi ser att du som söker har en vilja att utveckla sporten från grunden, har god ledarskapsförmåga, är pedagogisk och noggrann. Du behöver ha god erfarenhet av och kunskap om cheerleading.

Är du den vi söker? Ansök senast den 1 juli.
I ansökan skriver du vilken erfarenhet du har av cheerleading, såväl som aktiv såsom tränare, samt dina erfarenheter av ledarskap. Vi ser fram emot din ansökan!
Ansökningar mailas till ordforande@dynamitecheerleading.com , märk ditt mail med ”Ansökan ansvarig förberedande träning”.

2020-06-08 Dynamite Cheerleading söker ansvarig för tävlingssektionen!

Dynamite Cheerleading är en av Sveriges största och äldsta cheerleadingföreningar med 30 års erfarenhet inom sporten. Vår verksamhet bedrivs i västra Stockholm. Föreningen består av ca 540 aktiva från sex år och uppåt fördelade på 25 lag. Vi har åstadkommit många fina meriter och stora framgångar både nationellt och internationellt genom åren. Dynamite Cheerleading är en ideell förening, medlem i Svenska Cheerleadingförbundet och därmed ansluten till Riksidrottsförbundet.

Föreningen har en tävlingssektion som består av 19 lag samt en förberedande och träningssektion som består av 9 lag. Tävlingssektionen består av 16 lag, 2 group stunts och 1 partnerstunt. Dynamite Cheerleading har tävlingslag i minior-, junior- och seniorklassen, i level 1-3, master och elite. Lagen i tävlingssektionen fokuserar på träning som förbereder de aktiva inför tävling både fysiskt och mentalt. Tävlingslagen tävlar inom allt från regionala till internationella tävlingar.

Med anledning av att vår Head Coach nu avgår efter 30 år i föreningen, har vi valt att dela upp ansvaret på två områden; ansvarig för tränings- och tävlingsförberedande respektive ansvarig för tävlingssektionen. Vi söker nu dig som har intresse och driv att utveckla cheerleadingen och träningen i Dynamite Cheerleading. Som ansvarig för tävlingssektionen kommer du att ansvara för ledarskapet, kvalitén och utvecklingen av cheerleading i föreningens tävlingslag på kort och lång sikt. Du kommer att ha en nära kommunikation med såväl styrelse som tränare samt vara synlig för aktiva och föräldrar.

Som ansvarig för tävlingslagen i Dynamite Cheerleading behöver du ha ett brinnande intresse av cheerleading samt ha ett fokus på att cheerleading ska utövas med glädje. Vi ser att du som söker har en vilja att utveckla sporten cheerleading, har god ledarskapsförmåga, är pedagogisk och noggrann. Du behöver ha egen erfarenhet av cheerleading och önskvärt är att du har utövat eller varit tränare för level 7 (tidigare level 6).

Är du den vi söker? Ansök senast den 1 juli.
I ansökan skriver du vilken erfarenhet du har av cheerleading, såväl som aktiv och tränare, samt dina erfarenheter av ledarskap. Vi ser fram emot din ansökan!
Ansökningar mailas till ordforande@dynamitecheerleading.com , märk ditt mail med ”Ansökan ansvarig tävling”.