2022-04-26 Årsmöte Föreningen Dynamite Cheerleading

Kallelse till årsmöte i Föreningen Dynamite Cheerleading

Datum: 2022-04-26
Tid: 18:30
Plats: Allaktivitetshuset, Sturegatan 10, Sundbyberg

Anmälan till årsmötet sker genom denna länk: https://bit.ly/Dynamite2022
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 2022-04-08 och skickas till
styrelsen@dynamitecheerleading.com
Nomineringar till styrelse eller valberedning skickas till
valberedning@dynamitecheerleading.com
Vid årsmötet har varje medlem från 15 år en röst. Rösträtten är personlig (och kan inte utövas
genom ombud).

Välkommen önskar styrelsen!

2021-12-01 Nu öppnar vi anmälan till MICROCHEER!

På ett lekfullt sätt tränar vi tillsammans på gymnastik, balans, koordination, rörelse och dans. Microcheer är en typ av barngymnastik med inslag av Cheerleading och riktar sig till barn i åldrarna 5-6 år.

Vi erbjuder 1 timmes träning på lördagar i Sundbyberg.
I denna grupp är även du som förälder välkommen att delta under träningen med ditt barn.
Anmäl intresse här!