Styrelse & valberedning

Styrelse

På ordinarie årsmöte 26 april 2022, valdes en ny styrelse.
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess ekonomi och andra angelägenheter.

Styrelsen väljs vid årsmötet och ska bestå av minst 7 ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör, sekreterare. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t.o.m. nästa årsmöte.

Vid frågor till styrelsen kontakta styrelsen@dynamitecheerleading.com

Styrelsemedlemmar 2022/2023

Ulrika Ahlvin- Ordförande, ordforande@dynamitecheerleading.com
Kenneth Norbelie – Vice ordförande
Carina Westerlund – Kassör, kassor@dynamitecheerleading.com
Rebecca Broni – Ledamot
Marie Ewers – Ledamot
Johan Broshammar – Ledamot
Eloysa (Lovi) Valdes – Sekreterare
Alexander Skripcevski – Suppleant
Daniel Bergkvist – Suppleant


Valberedning

Tisdagen den 26 april 2022, på ordinarie årsmöte, valdes en ny valberedning. Som medlem i föreningen har du rätt att rösta fram en ny styrelse. Vill du nominera någon till en styrelsepost behöver du först kontakta personen i fråga och undersöka om detta är något han/hon är villig att ställa upp på.

Nomineringar eller frågor till valberedningen skickas till valberedning@dynamitecheerleading.com

Valberedningens medlemmar 2022/2023

Daniel Lundin – Ledamot
Alexander Skripcevski – Ledamot