2020-09-10 Träningstider under Covid-19

Med anledning av rådande situation med Covid-19 kan vi inte belasta vår träningslokal ytterligare med fler träningar pga antalet aktiva. Vi har fortfarande oförändrade kostnader för verksamheten och kan därför inte erbjuda några rabatter. Vi försöker så långt det är möjligt att kompensera med utomhusträningar. Vår förening följer riktlinjerna från Cheerleadingförbundet och när vi åter får tillstånd att släppa in fler i lokalen återgår verksamheten till normalt antal träningstider igen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.