Dynamite Family

Vad är Dynamite Family?

I takt med att föreningen växer krävs det att mer tid läggs ner på Föreningsarbetet. Ju större föreningen är desto fler Dynamite-timmar krävs. De personer som idag är aktiva i föreningsarbetet är maxade i sina möjliga Dynamitetimmar och har ibland en svår balansgång i att klara av de timmar föreningen kräver tillsammans med sin egna vardag. Vi behöver utöka antalet föreningsaktiva personer för att möta det ökade behovet av Dynamite-timmar föreningen kräver.

Dynamite har idag ingen aktivt organiserad supportorganisation. Detta är det tänkt att Dynamite Family ska ändra på. Dynamite Family ska samla alla medlemmar förutom våra aktiva och vi ska tillsammans stötta föreningen i sin utveckling. Tränarstaben behöver avlastas och vi behöver få upp fler aktiviteter i föreningen för att vi ska kunna fortsätta växa och vara det Dynamite vi vill vara.

Dynamite Family ska fungera som en länk mellan styrelse och medlemmar, förmedla information och skapa samt hjälpa till i aktiviteter som skapar mervärde för våra aktiva dvs, föreningen.

Bli medlem i Dynamite Family genom att swisha 100kr 123 441 6210, eller via LÄNK på hemsidan, samt maila Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. (Genom att maila vet Katarina att du vill ha den information som delas. Stödmedlemmar syns inte i våra system just nu då vi är mitt i ett systembyte.)

Varför ska du vara medlem i föreningen för att engagera dig i föreningsarbetet? Dynamite Cheerleading som ideell förening är en demokratisk organisation. Det är därför viktigt att du som är med i föreningsarbetet även har rösträtt och är en del av föreningen. Kan du inte själv lägga tid på föreningsarbetet så stöttas naturligtvis ändå föreningen med ditt medlemsskap.

Katarina Hammarlund är den medlem i styrelsen som håller i Dynamite Family och som kommer att jobba med utvecklingen av supportorganisationen denna säsong. Nedan listas en rad projekt som hon tillsammans med styrelsen och föräldrar ser bör startas. Utan engagemang från fler medlemmar kommer inte alla förslag bli verklighet.

 

HALLSUPPORT

Vi vill bemanna träningshallen under träningstid. Med över 400 aktiva i föreningen så bör det bli max ett träningstillfälle att bemanna per familj.
Många av våra tränare är unga och närvaron av en vuxen person vore ett stöd både för våra aktiva och för våra tränare. Vi har även några uppgifter vi vill avlasta tränarna med och några uppgifter vi inte vill belasta tränarna med.

 • Avlasta tränare med hjälp vid mindre skador, omplåstring mm.
 • Finnas tillgänglig vid ev större skador för att köra till läkare (om inte ambulans bör tillkallas förstås).
 • Ombesörja att Förbandslådan är påfylld.
 • Se efter vårt material i hallen, att våra egna utrymmen är rena och prydliga.
 • Hålla efter städningen av mattorna (det har uppmärksammats att dessa inte dammsugs tillräckligt ofta).
 • Om inte fiket är öppet, kanske vi kan ha en snackbox med enklare snacks till försäljning till de som glömt eller inte hunnit.

 

WEB-REDAKTION 

Vi behöver skapa en grupp som hanterar uppdatering och spridning av information i föreningen.

 • En blogg ska är på gång.
 • Nyhetsbrev ska skrivas löpande.
 • Hemsidan behöver uppdateras.

 

JULSHOW

 • Vill du vara med och planera Julshowen? Projektgruppen tillsätts just nu.
 • Vill du vara funktionär under Julshowen i Solnahallen 10 december? Vi behöver få ihop minst 15 stycken.
 • Har nu någon idé kring hur vi kan öka inkomsten från Julshowen? Kom med förslag!

 

FUNDRAISING OCH SPONSRING

Denna säsong gör vi den största investeringen någonsing. Vi kommer att köpa in nya dräkter av toppkvalitet till våra tävlingslag. Vi vill även köpa ny och kompletterande utrustning till hallen. Detta är tajt att göra med enbart med våra träningsavgifter. Föreningen skulle må bra av fler inkomstkällor.

 • Är du bra på att jaga Sponsorer?
 • Vill du eller ditt företag sponsra föreningen?
 • Har du en ide till insamling/Fundraising?

 

SUMMER CAMP 2017

Vill du vara med och planera nästa års Summer Camp? Projektgruppen bör tillsättas inom kort. (De som planerade Camp i år är fortsatt intresserade och engagerade men det finns plats för fler i projektgruppen då den inte är tillsatt ännu.)