Värdegrund

Värdegrund

Dynamites värdegrund

Vi arbetar kontinuerligt med våra värderingar, d.v.s. vår kultur, där vi har summerat våra strävanden till fyra huvudord: GlädjeGemenskapRespekt och Lika värde.

Värderingarna ligger till grund för den träningen som bedrivs i alla lag, från barn till äldre aktiva. Det är ett levande verktyg som diskuteras kontinuerligt i lagen om hur man bäst kan förhålla sig till värdegrunden med konkreta exempel i träning och vardag. På detta sätt skapar vi gemensamt en hälsosam och kreativ kultur.