Styrelse & valberedning

Styrelse

På ordinarie årsmöte 25 Oktober 2023, valdes en ny styrelse.
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess ekonomi och andra angelägenheter.

Styrelsen väljs vid årsmötet och ska bestå av minst 7 ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör, sekreterare. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t.o.m. nästa årsmöte.

Vid frågor till styrelsen kontakta styrelsen@dynamitecheerleading.com

Styrelsemedlemmar 2023/2024

Michael Björling – Ordförande, ordforande@dynamitecheerleading.com
Marie Ewers – Vice ordförande
Carina Westerlund – Kassör, kassor@dynamitecheerleading.com
Jessica Rosenblom – Sekreterare
Eloysa (Lovi) Valdes – Ledamot
Mattias Ahlström – Ledamot
Rebecca Broni – Ledamot
Anders Olsson – Suppleant
Frida Heimann – Suppleant


Valberedning

Den 25 oktober 2023, på ordinarie årsmöte, valdes en ny valberedning. Som medlem i föreningen har du rätt att rösta fram en ny styrelse. Vill du nominera någon till en styrelsepost behöver du först kontakta personen i fråga och undersöka om detta är något han/hon är villig att ställa upp på.

Nomineringar eller frågor till valberedningen skickas till valberedning@dynamitecheerleading.com

Valberedningens medlemmar 2023/2024

Daniel Lundin – Ledamot
Daniel Bergqvist – Ledamot