Organisationsöversikt

Organisationsöversikt

Kansli

Kansliet arbetar med viss planering, intern information, medlemsadministration, licens och försäkringsadministration, utrustning och hall, ekonomi samt administrativt stöd till våra lag vid exempelvis lagresor.

Kansliet består i dagsläget av följande personer och funktioner:
Ekonomi – Carina Westerlund
Materielansvarig – Mattias Ahlström
Hallansvarig – Mattias Ahlström
Kansliet når ni på info@dynamitecheerleading.com

Styrelse

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess ekonomi och andra angelägenheter. Mer information om styrelsen hittar du här.

Valberedning

Ska bereda kandidater inför kommande årsmöte, och ska i detta arbete fortlöpande under verksamhetsåret följa styrelsens arbete. Mer information om valberedningen hittar du här.

Stadgar

Föreningens stadgar.

Ombud

Ibland kan det vara svårt att veta vem man ska vända sig till om man exempelvis inte känner sig hörd eller har observerat missförhållanden i föreningen. Därför har vi infört rollen ombud, dit man kan vända sig oavsett ärende.

Frida Heimann nås lättast på ombud@dynamitecheerleading.com eller telefon: 073-3900273.

Coach Staff

Tränarstaben består av en sportchef, en chefstränare och flera lagansvariga. Sportchefen, tillsammans med chefstränaren är ansvariga för den operativa verksamheten samt kort-och långsiktig strategisk planering för Dynamite Cheerleading. Tränarstaben har även en chefsnivå kallad Lagansvariga. Den finns för att tillgodose alla våra tränares behov av styrning, uppföljning, mentorering samt ge det stöd som de förtjänar för att de både ska utvecklas och trivas i vår förening.

Sportchef – Erica Wärme

Chefstränare – Pernilla Micksäter

Lagansvariga – Nicole Scherdin, Alma Skärin, Emma Matsson, My Ekberg, Malin Andersson, Linn Helin, Louise Börjesson

Dynamite Family

Ska samla alla medlemmar förutom våra aktiva och tillsammans stötta föreningen. Dynamite Family är en organiserad supporterorganisation som förmedlar information, skapar, samt hjälper till vid aktiviteter som skapar mervärde för våra aktiva. Dynamite Family har en facebook-grupp där du som Dynamite Family-medlem är välkommen att ansluta.

Event

Här finner vi föreningens olika event och pågående projekt som exempelvis juluppvisning, våruppvisning, Nordic Cheer Challenge, Distriktsmästerskap med tillhörande projektgrupper. Dessa tänds och släcks under året beroende på respektive projektplan. Respektive projektledare har stor frihet och rapporterar till styrelsen.