Lagstruktur

Lagstruktur

Micro cheer/Barngymnastik

Antal träningstillfällen per vecka: 1 ggr, 45 min
Antal uppvisningstillfällen per säsong: 1 tillfälle
Åldersgrupp: Micro-minior

Barngymnastik för barn i ålder 4-5 år där vi på ett lekfullt sätt tillsammans tränar på gymnastik, balans, koordination, rörelse och dans. Barngympa är allsidig, varierande, lekfull och utgår från barnens individuella förutsättningar. Vi tränar 45 min i vecka. I denna grupp är även förälder välkommen att delta under träningen med ditt barn.

Träningslag

Antal träningstillfällen per vecka: 1 ggr, 1,5-2 h
Antal uppvisningstillfällen per säsong: 1-2 tillfällen

Åldersgrupper
Mini-minior
Minior
Junior

Syftet med våra träningslag är att träna idrotten cheerleading som motionsform och att ha roligt. Träningslagen tränar 2 timmar vid ett tillfälle per vecka med aktiva som har tränat cheerleading någon termin eller är helt nybörjare. Ingen erfarenhet av cheerleading behövs. Lagen är med och visar upp på juluppvisning, våruppvisning.

Träningslag Fortsättning

Antal träningstillfällen per vecka: 1-2 ggr, 2 h
Antal uppvisningstillfällen per säsong: 1-2 tillfällen

Åldersgrupper
Mini-minior
Minior

Syftet med våra träningslag är att träna idrotten cheerleading som motionsform och att ha roligt. Träningslagen tränar 2 timmar 1-2 tillfällen per vecka med aktiva som har tränat cheerleading minst ett år. Lagen är med och visar upp på juluppvisning, våruppvisning och eventuellt interna tävlingar.

Prep Level 1-lag
Antal träningstillfällen per vecka: 2 ggr
Antal tävlingstillfällen per säsong (målsättning): 3-4 tävlingar (VT)

Åldersgrupper
Miniminior
Minior
Junior

Prep level 1 lagen tränar 2 timmar 2 tillfällen per vecka där samtliga har erfarenhet av cheerleading sedan tidigare. Utöver det tillkommer ibland extraträningar. Lagen är med och visar upp på juluppvisning, våruppvisning samt deltar på interna och öppna tävlingar i Stockholm. Den aktive förväntas delta på alla träningar.

Tävlingslag Level 1

Antal träningstillfällen per vecka: 2-3 ggr
Antal tävlingstillfällen per säsong (målsättning): 5-6 tävlingar

Åldersgrupper
Minior
Junior
Senior

Våra level 1-lag tävlar på regional nivå. Lagen är med och visar upp på juluppvisning, våruppvisning samt tävlar på regionala och öppna tävlingar i Stockholm och Sverige.

Level 1 tränar 2-3 timmar vid två tillfällen per vecka. De aktiva förväntas medverka på eventuella extrainsatta träningar och träningsläger.

I våra level 1-lag kräver vi god träningsnärvaro, att man har ett stort träningsintresse och mycket vilja. Utöver det behöver du självklart kunna cheerleading på minst level 1-nivå och tidigare erfarenhet av cheerleading och/eller gymnastik är ett krav. Träningen är obligatorisk och det kan innebära att man får välja bort privata aktiviteter som krockar med träningar. Kortare ledighet under året kan medges, men du bör ha en dialog med din tränare så tidigt som möjligt. Du bör även vara medveten om att frånvaro kan påverka din tävlingsplats på en eller flera tävlingar. Säsongen börjar vecka 33 och pågår till vecka 23.

I våra level 1-lag lär du dig vad som krävs för att tävla i cheerleading. Detta inkluderar, förutom den tekniska träningen, även bland annat förståelse för tävlingsträning, mental mognad, insikt i föreningens värderingar och de första stegen till eget ansvar inom träning.

Alla i laget kommer inte att tävla. De med högst närvaro, bäst motivation, attityd och färdighet kommer att få tävla. Vilka som tävlar kan även variera under året. Kraven för att få tävla presenteras i detalj i början av säsongen. Fullföljer man inte sina åtaganden som träningsnärvaro, att alltid komma i tid, ha rätt attityd kan man i slutändan mista sin tävlingsplats. Uppdrag och jobb som laget gör för att samla in pengar är obligatoriska. Det ingår i det man åtar sig när man tackar ja till att vara med i ett tävlingslag.

Tävlingslag Level 2

Antal träningstillfällen per vecka: 3 ggr
Antal tävlingstillfällen per säsong (målsättning): 5-6 tävlingar

Åldersgrupper
Minior
Junior
Senior

Våra level 2-lag tävlar på nationell nivå. Lagen är med och visar upp på juluppvisning, våruppvisning samt tävlar på regionala, nationella och öppna tävlingar i Stockholm och Sverige.

Level 2 tränar 2-3 timmar vid tre tillfällen per vecka. De aktiva förväntas medverka på extrainsatta träningar och träningsläger. Utöver träningarna förväntas man träna hemma några timmar per vecka.

I våra level 2-lag kräver vi god träningsnärvaro, att man har ett stort träningsintresse och mycket vilja. Utöver det behöver du självklart kunna cheerleading på minst level 2-nivå och tidigare erfarenhet av cheerleading och/eller gymnastik är ett krav. Träningen är obligatorisk och det kan innebära att man får välja bort privata aktiviteter som krockar med träningar. Kortare ledighet under året kan medges, men du bör ha en dialog med din tränare så tidigt som möjligt. Du bör även vara medveten om att frånvaro kan påverka din tävlingsplats på en eller flera tävlingar. Vissa tävlingsresor under höst- och vårtermin kan göra att man missar skoltid (kan påverka nationella prov under våren). Säsongen börjar vecka 33 och pågår till vecka 23.

I våra level 2-lag lär du dig vad som krävs för att tävla i cheerleading på en högre nivå. Det inkluderar, förutom den tekniska träningen upp till minst level 2, även bland annat förståelse för tävlingsträning, mental mognad, insikt i föreningens värderingar och du kommer utveckla ditt egna ansvar inom träning.

Alla i laget kommer inte att tävla. De med högst närvaro, bäst motivation, attityd och färdighet kommer att få tävla. Vilka som tävlar kan även variera under året. Kraven för att få tävla presenteras i detalj i början av säsongen. Fullföljer man inte sina åtaganden som träningsnärvaro, att alltid komma i tid, ha rätt attityd kan man i slutändan mista sin tävlingsplats. Uppdrag och jobb som laget gör för att samla in pengar är obligatoriska. Det ingår i det man åtar sig när man tackar ja till att vara med i ett tävlingslag.

Tävlingslag Level 3

Antal träningstillfällen per vecka: 3 ggr
Antal tävlingstillfällen per säsong (målsättning): 5-6 tävlingar

Åldersgrupper
Minior
Junior
Senior

Våra level 3-lag tävlar på nationell nivå. Lagen är med och visar upp på juluppvisning, våruppvisning samt tävlar på regionala, nationella och öppna tävlingar i Stockholm och Sverige.

Level 3 tränar 2-3 timmar vid tre tillfällen per vecka. De aktiva förväntas medverka på eventuella extrainsatta träningar och träningsläger. Utöver träningarna förväntas man träna hemma några timmar per vecka.

I våra elitlag kräver vi exemplarisk träningsnärvaro, att man har ett stort träningsintresse och mycket vilja. Utöver det behöver du självklart kunna cheerleading på en hög nivå och tidigare erfarenhet av cheerleading och/eller gymnastik är ett krav. Träningen är obligatorisk och ledigheter utöver träningsfri tid medges inte. Det kan innebära att man får välja bort aktiviteter som krockar med träningar samt att vissa tävlingsresor under höst- och vårtermin kan göra att man missar skoltid (kan påverka nationella prov under våren). Säsongen börjar vecka 32 och pågår till vecka 23.

Går man i ett elitlag i Dynamite ska man även ha förståelse för träning på elitnivå, mental mognad, insikt i föreningens värdering, alltid vara ett föredöme och ta stort eget ansvar. Alla i laget kommer inte att tävla. De med högst närvaro, bäst motivation, attityd och färdighet kommer att få tävla och vilka som tävlar kan även variera under året. Kraven för att få tävla presenteras i detalj i början av säsongen. Dynamite värdesätter individens utveckling i våra elitlag. I dessa lag ser vi gärna att den aktiva även själv är med att bidra till en långvarig utveckling i alla moment inom cheerleading samt lagets “team spirit”. Uppdrag och jobb som laget gör för att samla in pengar är obligatoriska. Det ingår i det man åtar sig när man tackar ja till att vara med i ett elitlag.

Tävlingslag Elite & Premier

Antal träningstillfällen per vecka: 3 ggr
Antal tävlingstillfällen per säsong (målsättning): 5-6 tävlingar

Åldersgrupper
Junior (Elite)
Senior (Premier)

Våra elitlag tävlar på nationell och internationell nivå. Lagen är med och visar upp på juluppvisning, våruppvisning samt tävlar på regionala, nationella, internationella och öppna tävlingar i Stockholm, Sverige och utlandet.

Våra Elite och Premier lag tränar 2-3 timmar vid tre tillfällen per vecka. De aktiva förväntas medverka på eventuella extrainsatta träningar och träningsläger. Utöver träningarna förväntas man träna hemma några timmar per vecka.

I våra elitlag kräver vi exemplarisk träningsnärvaro, att man har ett stort träningsintresse och mycket vilja. Utöver det behöver du självklart kunna cheerleading på en hög nivå och tidigare erfarenhet av cheerleading och/eller gymnastik är ett krav. Träningen är obligatorisk och ledigheter utöver träningsfri tid medges inte. Det kan innebära att man får välja bort aktiviteter som krockar med träningar samt att vissa tävlingsresor under höst- och vårtermin kan göra att man missar skoltid (kan påverka nationella prov under våren). Säsongen börjar vecka 32 och pågår till vecka 23, ibland längre om laget gör en EM-satsning.

Går man i ett elitlag i Dynamite ska man även ha förståelse för träning på elitnivå, mental mognad, insikt i föreningens värdering, alltid vara ett föredöme och ta stort eget ansvar. Alla i laget kommer inte att tävla. De med högst närvaro, bäst motivation, attityd och färdighet kommer att få tävla och vilka som tävlar kan även variera under året. Kraven för att få tävla presenteras i detalj i början av säsongen. Dynamite värdesätter individens utveckling i våra elitlag. I dessa lag ser vi gärna att den aktiva även själv är med att bidra till en långvarig utveckling i alla moment inom cheerleading samt lagets “team spirit”. Uppdrag och jobb som laget gör för att samla in pengar är obligatoriska. Det ingår i det man åtar sig när man tackar ja till att vara med i ett elitlag.

Group/Partner Stunt

Antal träningstillfällen per vecka: 2 ggr
Antal tävlingstillfällen per säsong (målsättning): 3-5

Åldersgrupper
Junior
Senior

Group/Partner stunt tävlar på nationell nivå. Lagen är med och visar upp på juluppvisning, våruppvisning samt tävlar på regionala, nationella och öppna tävlingar i Stockholm och Sverige.

GS/PS tränar 2-3 timmar vid två tillfällen per vecka. De aktiva förväntas medverka på eventuella extrainsatta träningar och träningsläger.

I GS/PS kräver vi exemplarisk träningsnärvaro, att man har ett stort träningsintresse och mycket vilja. Utöver det behöver du självklart kunna cheerleading på en hög nivå och tidigare erfarenhet av cheerleading är ett krav. Träningen är obligatorisk och ledigheter utöver träningsfri tid medges inte. Det kan innebära att man får välja bort aktiviteter som krockar med träningar samt att vissa tävlingsresor under höst- och vårtermin kan göra att man missar skoltid (kan påverka nationella prov under våren). Säsongen börjar vecka 32 och pågår till vecka 23.

Går man i ett elitlag i Dynamite ska man även ha förståelse för träning på elitnivå, mental mognad, insikt i föreningens värdering, alltid vara ett föredöme och ta stort eget ansvar.

Riktlinjer gymnastik för tävlingslag

Level 1Level 2Level 3Elite
Gymnastik
StillaståendeFramåtkullerbytta Bakåtkullerbytta Handstående nerrullning
Hjulning
Bakåtmjukis
Bakåtmjukis Framåtmjukis Handvolt
Stilla flickis
Flickis x 2 Toe touch-flickisSalto
Flickis-Salto
SpringandeRondat
Hjulning-bakåtmjukis
Rondat-flickisRondat-salto
Rondat-Flickis-Salto
Rondat- sträckt
Rondat-flickis-sträckt
Stunt
Dubble base (Prep level)
Lib (Below prep level/Häng)
Cradle (prep level)
Dubble base (extension)
Cradle (extension)
Lib (prep level)
Rak toss
Lib (extension)
Craddle från Lib (extension)
Toss med trick/rotation
Lib med trick
Enkel/dubbel från trick
Ticktock/switch up
Kickdubbel