Dynamite Family

Dynamite Family

Vad är Dynamite Family?

I takt med att föreningen växer krävs det att mer tid läggs ner på föreningsarbetet. Ju större föreningen är desto fler Dynamite-timmar krävs. De personer som idag är aktiva i föreningsarbetet är maxade i sina möjliga Dynamite-timmar och har ibland en svår balansgång i att klara av de timmar föreningen kräver tillsammans med sin egen vardag. Vi behöver utöka antalet föreningsaktiva personer för att möta det ökade behovet av Dynamite-timmar föreningen kräver.

Dynamite har idag ingen aktivt organiserad supportorganisation. Detta är det tänkt att Dynamite Family ska ändra på. Dynamite Family ska samla alla medlemmar förutom våra aktiva och vi ska tillsammans stötta föreningen i sin utveckling. Tränarstaben behöver avlastas och vi behöver få upp fler aktiviteter i föreningen för att vi ska kunna fortsätta växa och vara det Dynamite vi vill vara.

Dynamite Family ska fungera som en länk mellan styrelse och medlemmar, förmedla information och skapa samt hjälpa till i aktiviteter som skapar mervärde för våra aktiva, d.v.s. föreningen.

Dynamite Family samlas under en sluten Facebook-grupp.

Daniel Bergqvist (daniel@dynamitecheerleading.com) är den medlem i styrelsen som håller i Dynamite Family och som kommer att jobba med utvecklingen av supportorganisationen.

Varför ska du vara medlem i föreningen för att engagera dig i föreningsarbetet? Dynamite Cheerleading som ideell förening är en demokratisk organisation. Det är därför viktigt att du som är med i föreningsarbetet även har rösträtt och är en del av föreningen. Kan du inte själv lägga tid på föreningsarbetet så stöttas naturligtvis ändå föreningen med ditt medlemsskap.

Bli medlem i Dynamite Cheerleading genom att swisha 100kr till 123 441 6210, samt maila family@dynamitecheerleading.com