2022-04-26 Årsmöte Föreningen Dynamite Cheerleading

Kallelse till årsmöte i Föreningen Dynamite Cheerleading

Datum: 2022-04-26
Tid: 18:30
Plats: Allaktivitetshuset, Sturegatan 10, Sundbyberg

Anmälan till årsmötet sker genom denna länk: https://bit.ly/Dynamite2022
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 2022-04-08 och skickas till
styrelsen@dynamitecheerleading.com
Nomineringar till styrelse eller valberedning skickas till
valberedning@dynamitecheerleading.com
Vid årsmötet har varje medlem från 15 år en röst. Rösträtten är personlig (och kan inte utövas
genom ombud).

Välkommen önskar styrelsen!