Våra olika nivåer och förväntningar per respektive nivå

Nybörjarlag

I ett nybörjarlag är för dig som är ny inom sporten. Under träningarna får du möjlighet att utveckla en grundläggande kroppskontroll och på ett åldersanpassat och lekfullt sätt möta cheerleadingens grunder. Fokus läggs framför allt på individens egen utveckling. 1-2 gånger per säsong deltar du i föreningens uppvisningar med enkla koreografier. Nybörjarlag tränar en gång i veckan, beroende på ålder tränar du cirka 1-1.5 timme. Du kan gå i ett nybörjarlag i flera säsonger om du önskar. 

Fortsättningslag

Fortsättningslagen är för barn och ungdomar med tidigare erfarenhet av cheerleading. Här bygger vi vidare på tidigare kunskaper och fortsätter att utveckla sina färdigheter inom cheerleading. 1-2 gånger per säsong deltar du i föreningens uppvisningar. Fortsättningslag passar för dig som vill fortsätta utvecklas inom cheerleading samt röra på dig förutsättningslöst utan större krav på närvaro och träna in räkningar till koreorafi hemma. I fortsättningslag kan du gå i under flera säsonger. Vår intention är att aktiva ska få följa sina lagkamrater under sina säsonger i nybörjarlag och fortsättningslag, därefter sker vanligtvis uppdelning. 

Tävlingsförberedande lag 

För att börja i ett tävlingsförberedande lag krävs att du gått minst en säsong, ofta fler, i ett nybörjar- eller fortsättningslag och har goda kunskaper inom cheerleadingens grunder gällande gymnastik, stunt, hopp, dans samt enklare koreografier. I laget förbereds du på en framtid i ett tävlande lag och därmed krävs en vilja och engagemang att fokusera på mer koreografi, timing och lagsamarbete. Tävlingsförberedande lag tränar 1.5 gång/vecka. 1 gång varannan vecka och 2 gånger den andra. 2 gånger per säsong deltar du i föreningens uppvisningar och beroende på lagets sammansättning kan även fler bli aktuellt. Du önskar/söker din placering i tävlingsförberedande lag och med rekommendationer från dina tidigare tränare placerar vi dig i ett lag där dina kunskaper och engagemang ett passande lag, antingen i fortsättningslag eller tävlingsförberedande lag. Här tas din närvaro, träningsmognad och ansvarstagande för den egna utvecklingen i beaktande.

Prep level 1

Preplag är den första nivå inom tävlingsverksamheten. I prep förväntas du ha goda kunskaper inom cheerleadingens grunder gällande gymnastik, stunt, hopp, dans för att vid terminens start kunna ta steget och träna inför ett tävlingskoreografi. I tävlingslag ställs höga krav på närvaro på grund av sportens utformning. Preplag deltar vid 3-5 tyckartävlingar under en säsong. Tyckartävlingar är en tävling där koreografi visas upp i tävlingsliknande sammanhang inför publik och med en tyckarpanel som ger feedback. Du önskar/söker din placering i tävlingsförberedande lag och med rekommendationer från dina tidigare tränare placerar vi dig i ett lag där dina kunskaper och engagemang på en passande nivå. Här tas din närvaro, träningsmognad och ansvarstagande för den egna utvecklingen i beaktande.