Dynamite Cheerleadings tryouts!

Välkommen till Dynamite Cheerleadings tryouts för tävlingslagen 2018-2019!

Tryouts för säsong 2018-2019 kommer ske den 28/5-30/5 samt 2-3/6. Anmälan öppnar den 21/5 och länk kommer att finnas på hemsidan. Dynamite har som målsättning att erbjuda cheerleading för både tjejer och killar på alla nivåer, träningslag till level 6, samt group stunt och partner stunt.

 

Datum för våra tryouts

Förberedande lag:

Förberedande lag behöver inte söka till våra tryouts utan kommer bli kontaktad av vår medlemskoordinator för tilldelad plats.

Minior level 1:

Måndag 28 maj, kl 17:30 - 19:30

Lördag 2 juni, kl 14:00 -16:00

Minior level 2 & 3:

Tisdag 29 maj, kl 17:30 - 19:30

Lördag 2 juni, kl 11:00 -13:00

Junior level 1:

Onsdag 30 maj, kl 17:30 - 19:30

Lördag 2 juni, kl 17:00 -19:00

Junior level 2, 3 & 5

Tisdag 29 maj, kl 19:30- 21:30

Söndag 3 juni, kl 11:00 - 13:00

Senior level 1-6:

Onsdag 30 maj, kl 19:30 - 21:30

Söndag 3 juni, kl 14:00 - 16:00


OBS! Ankomstregistrering sker senast 30 min innan tryoutens starttid.

Plats:

Rissnehallen, Rissneleden 100, Sundbyberg
T-bana: Rissne eller busshållsplats: Rissnehallen

Tävlingslagen kommer säsong 2018-2019 preliminärt att följa nedanstående åldersstruktur: 

Minior: födda 2006-2009

Junior: födda 2003-2005

Senior: födda 2002-

Slutgiltigt beslut kommer då SCF har offentliggjort nästa säsongs åldersregler. 


Information gällande tryoutprocessen säsong 2018-2019

Enligt Riksidrottsförbundet skall alla barn och ungdomar kunna träna och tävla på sin egen nivå efter egna förutsättningar. I och med cheereladingens levelssystem är detta fullt möjligt och modernt anpassat, något som Dynamite Cheerleading stödjer. Tryouten syftar främst till att de aktiva skall hamna i rätt level* för att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. 

Det kommer att vara två tryouttillfällen per åldersklass; minior, junior och senior. Vi ser helst att den aktiva deltar på båda tryouttillfällena för att kunna visa så mycket som möjligt, något som underlättar bedömningsprocessen för våra tränare. Vi har dock förståelse för att vissa endast kommer att kunna delta vi ett tillfälle.

Dynamite eftersträvar att man stannar i den åldersklass man tillhör så länge som möjligt för att säkerställa rätt utveckling både fysiskt och mentalt. Är man t.ex. minior i övergångsåldern mellan minior och junior så går man då på minior tryouten. Specifika undantag kan ges, men detta bedöms efter tryouten vid uttagning av lag, utefter den aktives önskemål från anmälan.

Här hittar ni all information om Dynamites lagstruktur; hur ofta lagen tränar, antal tävlingar per år, vilken typ av närvarokrav de har och mycket mera.

*En "level" finns från 1-3 och 5-6 i Sverige idag, ju högre level desto svårare moment. Är ni osäkra på vilken level ni bör söka till kan ni fråga en tränare i föreningen eller lämna fältet blankt i anmälan så gör vi en bedömning på plats.

Vad gör man på en tryout?

En tryout är en typ av provträning där den aktive, tillsammans med andra sökande, visar sina kunskaper inom cheerleadingens grundläggande moment. Momenten rörelser, hopp, stunt/bygg och gymnastik utövas vid separata tillfällen under träningen, men alltid tillsammans med andra. Tränarna på tryouten kollar vilken nivå alla som söker är på för att varje person ska hamna i ett lag med rätt svårighet. Detta gör vi för att säkerställa korrekt fysisk och mental utveckling för den aktive.

På tryouten bedöms bland annat:

Gymnastik: nivå på gymnastik, hand-isättning, stäm efter rondat, form på moment, sträckta ben och armar, gruppering, fart och teknik.

Hopp: prep och landning, form, placering av armar, höjd, explosivitet och teknik.

Rörelsmönster: placering, hållning, explosivitet, leende och spirit.

Stunt baser/bakpersoner: teknik, baser och bakpersoners hållning och grepp, explosivitet i ben och armar/axlar, dämpning i fångningar etc.

Stunt toppar: teknik, kroppskontroll, rakt stå-ben, rotationer, explosivitet, vighet (heel stretch, scale, scorp, arabesque) med mera.

Här hittar du vilka gymnastikkunskaper som önskas i varje level. Använd mallen som riktlinje (det är inga krav) när du söker till en level.

1. Anmälan till tryouts

Alla som vill erhålla en plats i ett tävlingslag inför nästa säsong måste anmäla sig via webbformuläret. Söker du dig till ett förberedande lag behöver du inte gå på tryout.  Webbformuläret är öppet mellan den 21/5-27/5.

 

 1. Anmälan behöver genomföras av antingen myndig aktiv eller vårdnadshavare till omyndig aktiv. Detta för att godkänna den budget som krävs för aktuellt lag.

 2. När man anmäler sig så skall man rangordna sina önskemål i fallande ordning där ”1” är förstahandsvalet för den aktive. Ni anger vilken level ni söker till istället för ett specifikt lag. Är man osäker på vilken level den aktive skall söka låter man fältet vara blankt.

 3. Om den aktiva ämnar att gå kvar i sitt nuvarande lag måste den söka om sin plats och därför registrera sig via webbformuläret.

 4. Anmäler man sig inte alls anser föreningen att personen i fråga har slutat.

 

2. Ankomstregistrering

När de aktiva kommer till tryouten skall de registrera sig senast 30 min innan tryoutens starttid och därefter värma upp i angiven hall (delges vid ankomstregistreringen). OBS! Registrering och uppvärmning är den aktives egna ansvar.

De aktiva får sitt personliga registreringsnummer när de anmäler sig vid ankomst. Man får alltså ett personligt nummer som medföljer den aktive under hela processen.

Vid ankomstregisteringen ska den aktiva ha med sig och lämna in en påskriven lagbudget för den level man helst vill gå i. Lagbudget för respektive level finner du här.

 

3. Accepterande av plats
När våra tryouts är klara kommer besked om lagtillhörighet att delges via mail följande datum:


Måndag 4/6 - fredag 8/6
: besked för de som tilldelats plats i något av våra tävlingslag.

Lördag 9/6 – söndag 10/6: besked för de som från tryouten tilldelas plats i något av våra förberedande tävlingslag eller träningslag.

Måndag 11/6: har du inte fått svar efter denna period ber vi dig kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Din mailadress har då troligtvis blivit fel.

Accepterande av plats
Efter att mailet går ut har man 24 timmar på sig att acceptera platsen. Alla sökande ombeds svara JA eller NEJ i vändande mail om huruvida man önskar behålla sin tilldelade plats eller inte. Föreningen tolkar icke-svar som att den aktive inte avser att behålla sin plats.

Då tryoutprocessen, efter våra tryouttillfällen, går så fort är det viktigt att ni har lämnat in en påskriven budget, tagit del av vad som krävs i respektive lag ni sökt till redan innan ni får beskedet. Detta är avgörande för en smidig tryoutupplevelse både för den aktive och för alla våra sökande. Vi ber därför alla sökande att ta reda på alla information rörande tryouts redan innan träningstillfällena. Vid frågor är ni mer än välkomna att maila Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. redan idag.Q & A

 

Allmänt

Ska jag ha med mig budgeten på tryouten?

Ja, budgeten för den level du söker ska vara påskriven av vårdnadshavare eller dig som myndig och lämnas in vid registreringen.

Måste jag föranmäla mig för att gå på Dynamite Cheerleadings tryout?

JA! Föranmälan krävs för att gå på Dynamites tryout. Genom föranmälan säkerställer vi att dina uppgifter kommer in rätt i systemet. Det kommer att finnas en begränsad möjlighet att anmäla sig på plats vid vissa undantag, men detta vill vi gärna undvika. En föranmälan kommer att underlätta din ansökan vidare i processen avsevärt.

Vilken level ska jag söka till?

Vilken level som passar dig beror både på mental och fysisk mognad. På tryouten bedömer vi bl a hopp, rörelsemönster, gymnastik och stunt. Här ser du vilka gymnastikkunskaper som önskas i varje level. Använd mallen som riktlinje (det är inga krav) för när du söker level.

Ni saknar idag lag i den level jag vill gå i. Kommer ni att starta upp nya lag?

Efter våra tryouttillfällen utvärderar föreningen antal sökande och deras önskan om level. Detta kommer att styra vilka lag Dynamite startar upp säsongen 2017-2018. Det kan alltså komma att startas upp lag vi inte har idag.

Hur vet jag vilka dagar och hur ofta laget kommer att träna?

Schema för alla våra lag sätts när vi vet hur många lag vi kommer att ha. Här finner du information om hur ofta lagen tränar och vilken typ av närvarokrav de har.

Tillhör jag minior, junior eller senior?

Tävlingslagen kommer säsong 2017-2018 preliminärt att följda nedanstående åldersstruktur:

Minior: födda 2006-2009

Junior: födda 2003-2005

Senior: födda 2002-

Slutgiltigt beslut kommer då SCF har offentliggjort nästa säsongs åldersregler.

Övergångsålder

Dynamite eftersträvar att man stannar i den aktuella åldersklassen man tillhör så länge som möjligt för att säkerhetsställa rätt utveckling både fysiskt och mentalt. Är man t ex minior i övergångsåldern mellan minior och junior så går man på miniortryouten. Specifika undantag kan ges, men detta bedöms efter tryouttillfället utefter den aktives önskemål från anmälan.

Ska jag gå på båda tryouttillfällena?

Ja, vi ser helst att den aktiva deltar på båda tryouttillfällena för att kunna visa så mycket som möjligt, något som underlättar bedömningsprocessen för våra tränare. Vi har dock förståelse för att vissa endast kommer att kunna delta vi ett tillfälle.

Jag går redan i ett av Dynamites lag, måste jag söka ändå?

Oavsett om du är ny till föreningen eller gått i ett Dynamite-lag under säsongen 2017-2018 måste du anmäla dig och söka till våra tryouts. Alla sökande får därmed precis samma bedömning och alla kommer in på lika villkor.

Jag går redan i ett av Dynamites lag, kommer jag att ha samma tränare?

Då alla söker på lika villkor till vår förening kan det hända att man hamnar i ett annat lag än vad man tidigare gått i. Det kan också vara så att en tränare blir tränare för ett nytt lag men att du som aktiv är kvar.

Jag missar er tryout, vad gör jag då?

Har du inte möjlighet att närvara på våra tryouts finns det möjlighet att skicka in din ansökan på film. Vi rekommenderar dock starkt att försöka närvara på våra tryouttillfällen. Det ger dig en ökad chans för rättvis bedömning. Kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för mer information gällande videotryouts.

 

Under

Hur går en tryout till?

Att gå på en tryout kan verka läskigt. I Dynamite kallar vi det många gånger för provträning, för det är just det en tryout är. Som sökande kommer du på tryouten att få prova på cheerleadingens moment hopp, rörelser, gymnastik och stunt. Momenten sker i indelning efter ålder och kunskap. Du kommer att träna tillsammans med många andra sökande samtidigt som föreningens tränare bedömer dig.

Jag för tillfället skadad och kan inte vara med fullt ut på tryouten. Vad gör jag då?

Om du inte har möjlighet att vara med på tryouten fullt ut ser vi gärna att du är med på så mycket som möjligt på tryouttillfället.

Vad ska jag ha på mig?

Mjuka åtsittande kläder, såsom cykelbyxor/shorts och linne/t-shirt är bra. Stora, “fladdriga” kläder är inte lämpliga då dessa gör det svårt för tränare att passa de aktiva under övningar och olycksrisken ökar. Gymnastikskor med slät sula, avsedda för inomhusbruk är bäst passande för cheerleading.

 

Efter

Vad händer efter tryouten?
Direkt efter att alla tryouttillfällen är genomförda kommer alla sökande att gå igenom för att placera in dem i ett lag som lämpar sig bäst. Vi kommer endast erbjuda plats i ett lag. Besked kommer att sedan skickas ut via mail olika dagar, beroende på vilket lag man kommer in i. Nedan ser du vilka datum vilka svar skickas ut:

Måndag 4/6 - fredag 8/6: besked för de som tilldelats plats i något av våra tävlingslag.

Lördag 9/6 – söndag 10/6: besked för de som från tryouten tilldelas plats i något av våra förberedande tävlingslag eller träningslag.

Måndag 11/6: har du inte fått svar efter denna period ber vi dig kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Din mailadress har då troligtvis blivit fel.


Hur lång tid har jag på mig att svara?
Ni* har 24 timmar på er att tacka JA eller NEJ till platsen.

*Är du som sökande omyndig måste din plats accepteras tillsammans med din vårdnadshavare. Myndiga sökande får acceptera sina platser själva.

 

Hur hanteras mina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas under uttagningens tidsperiod t.o.m 1 september 2018, därefter raderas dem. Önskar du att ta bort uppgifter från din ansökan eller få ett utdrag kring information som finns sparad om dig, vänligen kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Våra tävlingslag

 • Dragons (All female, level 6) +

  Under säsongen 18/19 är Dragons ett förberedande lag med målet att utveckla och bygga upp föreningens level 6 förmåga.  Dragons Read More
 • Divine (Sr level 5) +

  I Divine är den yngsta född 2004. Laget tränas av drömtrion Ribbe, Hartell och Jossan.Tillsammans har tränarna 30 års erfarenhet Read More
 • Dolphins (Sr level 2) +

  Födda: 2003- Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Read More
 • Deluxe (Sr level 1) +

  Födda: 2002- Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Read More
 • Diamonds (Jr level 5) +

    Ålder: 2006-2003 Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.   Read More
 • Devils (Jr level 3) +

  Ålder: 2007-04 Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  Read More
 • Destroyers (Jr level 2) +

  Födda: 2005-03 Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.   Read More
 • Demons (Jr level 1) +

  Ålder: 2005-03 Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Read More
 • Dominators (Jr level 1) +

  Ålder: 2005-03 Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.     Read More
 • Dynamic (Mr level 3) +

  Ålder: 2008-06 Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Read More
 • Daisies (Mr level 2) +

  Ålder: 2008-06  Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Read More
 • Dreams (Mr level 1) +

  Ålder: 2008-06 Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Read More
 • Defenders (Mr level 1) +

  Ålder: 2008-06 Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.     Read More
 • 1