2020-06-11 Regler för träningsverksamheten i Dynamite Cheerleading

 1. Frivillig träning. Träningen är helt frivillig – både för tränare och aktiva – Vi visar förståelse och respekt för dem som väljer att inte delta i träningen. För alla under 18 år är det målsman som bestämmer om närvaro eller inte.
 2. Färre i hallen. Vi kommer att ha färre personer i hallen åt gången. Bara tränare och aktiva tillåts vara i hallen, om inte särskilda skäl föreligger, för att minska antalet människor i hallen samtidigt. Aktiva som inte själva tar sig till hallen blir hämtade och lämnade utanför hallen. Respektera tiderna genom att inte uppehålla dig i hallen utanför träningstid.
 3. Närvaro & kallelse till träningarna. Tränarna skickar ut kallelse till varje träning. Alla i laget svarar på kallelsen om de kommer eller inte så att tränarna kan planera träningen efter dem som kommer. OBS! Träningarna kan ställas in med kort varsel.
 4. Alla är del i laget. Även de som inte kommer till träningen är en del av laget. Tränarna ser till att de har övningar de kan göra hemma, att de får all information de kan behöva och att de får känna att de tillhör laget genom t ex chattgrupper, sociala media, uppmuntran och utmaningar.
 5. Moment som innebär närkontakt!
  Efter att restriktionen emot närkontakt tas bort 14 juni, bör begränsat byggande /stuntande kunna genomföras, dock enligt följande även om icke-nödvändig närkontakt fortfarande gäller:
  • Använda fasta stuntgrupper på max 5 personer
  • Bygg säkra moment som inte kräver pass
  • Håll avstånd mellan de olika stuntgrupperna
  • Undvik att prova nya grupper och därmed rotera utövare så att fler får kontakt
  • Undvik pyramider där det krävs närkontakt mellan fler utövare
  • Minimera volter som kräver pass
  • Undvik lekar som medför att man måste ta i varandra

  Fortfarande uppmuntras övrig teambuilding och utmaningar som kan göra träningen extra lustfylld och meningsfull.
 1. Träna utomhus när förutsättningar ges
 2. Kortare träningstid. För att alla ska få möjlighet att träna utan att det blir för många i hallen samtidigt kommer träningarna bli kortare, och några lag kommer få andra träningstider. Vi anstränger oss för att ändå göra träningen meningsfull och lustfylld.
 3. Krassliga och sjuka stannar hemma. Alla som känner sig sjuka även med lindriga symtom stannar hemma till dess de är helt symtomfria och väntar ytterligare minst 2 dagar med att komma tillbaka till hallen.
 4. Särskild fokus på god hygien. Tvätta händerna ordentligt med tvål och vatten innan och efter träning. Det uppmuntras att även tvätta händerna emellanåt under träning.
 5. Ta ansvar för att inte sprida smitta. Dela inte handdukar, vattenflaskor, matsäck och annat som kan sprida smittan vidare. Byt gärna om hemma före och efter träning.

  Vi måste alla hjälpas åt och följa reglerna samt ta ansvar för att vi ska kunna fortsätta vår verksamhet.

Svenska Cheerleadingförbundets samlingssida gällande COVID-19.